Energioptimering hos tømrervirksomheden Gorm Larsen & Søn

For en virksomhed som denne der beskæftiger et halvt hundrede medarbejdere er det nødvendigt at have konstant fokus på omkostningerne således også energiforbruget. Vi gennemgik virksomhedens forbrug nøje med henblik på at udarbejde en plan for ny og effektiv belysning og styring af lyset. For selve maskinværkstedet blev de gamle armaturer udskiftet med ny og mere effektive armaturer det gav umiddelbart en halvering af forbruget og tilmed bedre lys. På kontorerne blev armaturerne ligeledes udskiftet til nye effektive armaturer, men samtidig blev der etableret dagslysstyring således at der forbruges efter lysniveau. Dette giver særdeles store besparelser da der ofte er et stort lysindfald når solen er på himlen. I receptionen blev alle halogenlyskilder på 20w udskiftet til 4w LED og dette ligeledes i frokoststuen. Her blev der leveret yderligere 3 opalglaslamper over det fælles spisebord med 7w LED endelig blev der opsat sensor på toiletterne, samt i gangarealer. Den samlede besparelse på ca. 100,000 kr. pr år skal ses i forhold til en samlet investering på ca. 250.000 kr. altså en ganske god forretning når tilbagebetalingstiden er under 3 år. For Gorm Larsen har det været en god investering for selv om priserne på el stiger er forbruget faldet, ja og så bliver der heller ikke udgifter til lyskilder og udskiftning for med LED er levetiden ca. 25 gange så lang som traditionelle pærer.

Gorm Larsen & Søn